Wierdens-Bewind.jouwweb.nl
WIE IS HET WIERDENS BEWIND » Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

Wierdens Bewind verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens niet in handen komen van onbevoegden.
Wierdens Bewind waardeert uw vertrouwen en voldoet in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wierdens Bewind verwerkt persoonsgegevens over u, omdat u gebruik maakt van de diensten van Wierdens Bewind en of omdat u deze gegevens zelf verstrekt heeft aan Wierdens Bewind. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord dat Wierdens Bewind uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring

 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Wierdens Bewind voor u verwerkt

• Voor- + Achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Nationaliteit
• BSN Nummer
• Telefoonnummers en e-mailadres
• Bankrekeningnummers
• Referentienummers die u heeft bij instanties, organisaties en bedrijven

• Gegevens of informatie over uw burgerlijke staat en eventueel over uw scheiding.
• Gegevens of informatie van uw inwonende kinderen, die van belang zijn om financiën te kunnen behartigen en die invloed hebben op uw financiële situatie
• Gegevens of informatie over uw gehele financiële situatie, denk daarbij aan alle vaste lasten die u heeft, alle inkomsten die u heeft en of al het vermogen dat u heeft.
• Gegevens of informatie over een eventueel onverdeelde nalatenschap, waarbij ook gegevens van andere erfgenamen dienen te worden opgeslagen.
• Gegevens of informatie die nodig zijn om aanspraak te maken op voorzieningen waar u recht op zou kunnen hebben
• Gegevens (NAWT) van uw familieleden die van belang zijn zodra u overlijdt.
• Gegevens of informatie over uw schuldenproblematiek
• Gegevens of informatie die derden aan Wierdens Bewind hebben verstrekt
• Alle correspondentie die u met Wierdens Bewind heeft gevoerd
• Gegevens of informatie die u zelf deelt met Wierdens Bewind


Wierdens Bewind verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen.

  • De bewindvoerder van Wierdens Bewind verwerkt persoonsgegevens van u ten uitoefening van zijn wettelijke taak. De verwerking vindt altijd plaats ten behoeve van het behartigen van uw vermogensrechtelijke belangen.
  • Om een zo goed mogelijk financieel beheer te kunnen voeren over al uw financiën in het kader van het beschermingsbewind.
  • Om informatie uit te kunnen wisselen met derden als dat in uw belang is om uw financiën naar behoren te kunnen regelen.
  • Informatie van en aan uw (psychosociale) hulpverleners kunnen worden uitgewisseld indien dit te goede komt van uw beschermingsbewind zaak
  • Wierdens Bewind is vaak afhankelijk van de samenwerking met hulpverleners om zo uw beschermingsbewind zaken naar behoren te behartigen.

 

Uw persoonsgegevens uitwisselen met anderen

Wierdens Bewind zal uw gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van het beschermingsbewind of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan het afleggen van een audit aan de rechtbank en de branchevereniging waar Wierdens Bewind bij is aangesloten.


Maar ook wanneer u Wierdens Bewind daar uitdrukkelijk (schriftelijk) opdracht voor heeft gegeven om iets te delen met derden

 

Met instanties die uw gegevens verwerken in opdracht van Wierdens Bewind, wordt een bewerkersovereenkomst afgesloten, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het softwareprogramma Onview dat Wierdens Bewind nodig heeft om uw financiële zaken te kunnen regelen.
Wierdens Bewind blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.


Archieven

De gegevens die aan Wierdens Bewind worden aangeboden worden opgeslagen in de volgende systemen

• Onview (softwareprogramma voor bewindvoerders – soort Cloud)
• In een e-mail archief (digitaal)
• Digitaal op de computer en op een externe harde schijf

Deze archieven zijn alleen toegankelijk voor Wierdens Bewind en zijn alle beveiligd met complexe wachtwoorden, die uitsluitend bij Wierdens Bewind bekend zijn en niet met derden worden gedeeld. De persoonlijke gegevens worden minimaal 7 jaar en maximaal 8 jaar bewaard.

 

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Wierdens Bewind.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u gedaan is, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs met daarop de huidige datum vermeld mee te sturen. Hierbij kunt u het beste uw BSN en Foto zwart maken, ter bescherming van uw privacy. Wierdens Bewind zal zo snel mogelijk, doch binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Wierdens Bewind neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt voldoende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kan u dat laten weten aan Wierdens Bewind. Bovendien heeft u ten alle tijden het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30 - 2594 AV Den Haag

Wijzigingen

Wierdens Bewind kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de privacyverklaring op de website van Wierdens Bewind te plaatsen. Indien nodig dient u zelf te kijken of de privacyverklaring onlangs is aangepast.

De hier getoonde versie is van 25-5-2018