Wierdens-Bewind.jouwweb.nl
WIE IS HET WIERDENS BEWIND » WAT IS BESCHERMINGSBEWIND

WAT IS BESCHERMINGSBEWIND

Vanaf uw achttiende levensjaar bent u meerderjarig en mag u als zelfstandig persoon financiële  handelingen verrichten, zonder dat die kunnen worden teruggedraaid, door uw ouders of door een wettelijke voogd. Dat betekend dan ook, dat u zelf verantwoordelijk bent voor alle (financiële) handelingen die u verricht.

Soms zijn mensen tijdelijk of voor een langere tijd, niet goed in staat om de verantwoording van hun eigen financiële handelingen te dragen en kan het verstandig zijn, dat zij onder beschermingsbewind komen te staan.
Dit komt bijvoorbeeld voor bij mensen:  die dementeren; verstandelijk beperkt zijn, psychiatrische patiënt zijn of (ex)verslaafd zijn. Beschermingsbewind kan ook gelden voor mensen die moeite hebben hun eigen financiën te beheren en daardoor dreigen in de schulden te geraken of daar al inzitten.

Het beschermingsbewind wordt door het Kantongerecht ingesteld en kan gelden over één of meerdere goederen (alle inkomsten, vermogen, koopwoning e.d.) van degene die onder bewind wordt gesteld.


Het invullen van de aanvraag voor beschermingsbewind zal geheel door het Wierdens Bewind worden verzorgd, samen met degene die onder bewind zal worden gesteld.

In de wet (artikel 431 boek 1 t/m artikel 449 van het Burgerlijk Wetboek) staat omschreven wat beschermingsbewindvoering is en wat de voorwaarden zijn.


Beschermingsbewindvoering is een zogenaamde beschermingsmaatregel en is bedoeld ter bescherming van degene die onder bewind komt te staan. De beschermingsbewindvoerder komt dus op voor de belangen van de onderbewindgestelde(n).
Het komt vaak voor dat één van de familieleden de taak van beschermingsbewindvoerder op zich neemt, maar dit is echter niet altijd even wenselijk. Het bespreken van financiële belangen door de beschermingsbewindvoerder (zijnde een familielid) kan leiden tot onenigheid tussen de familieleden onderling of tot een verslechterde relatie tussen beschermingsbewindvoerder (zijnde een familielid) en onderbewindgestelde(n).

Financiële zaken zijn persoonlijk en het is soms wenselijk om de bewindvoering in de praktijk uit te laten voeren door een onafhankelijke derde partij. Daarnaast moet men tegenwoordig veel kennis in huis hebben om op de hoogte te zijn van allerlei wettelijke regelingen zoals: de toeslagen van de belastingdienst, sociale wetgeving, regelgeving kwijtschelding, regelgeving betreffende bezwaar en beroep, belastingwetgeving en zo meer.


Het Wierdens Bewind heeft deze kennis grotendeels in huis en wil u hiermee graag verdienstelijk zijn.