Wierdens-Bewind.jouwweb.nl
WIE IS HET WIERDENS BEWIND » VERANTWOORDING EN KLACHTEN

VERANTWOORDING EN KLACHTEN

Wierdens Bewind moet 1 keer per jaar rekening en verantwoording afleggen aan het Kantongerecht. Dit gebeurt doordat zij een overzicht maakt van alle inkomsten en uitgaven over een heel jaar. Daarnaast moet zij bankafschriften overhandigen waar alle saldi op staan van de beheerrekening, de spaargeldrekening en de leefgeldrekening.

Indien u in staat wordt geacht de rekening en verantwoording te begrijpen zal Wierdens Bewind u vragen deze mee te tekenen

Voor bezwaren en of klachten over het Wierdens Bewind verwijs ik u naar het Klachtenreglement op deze website. Ook is of wordt u 1 exemplaar uitgedeeld tijdens het intakegesprek.